معایب مستر کارت

مهر ۲۷, ۱۳۹۵

قابلیت شارژ مجدد ندارند.
شخص دیگری نمی تواند به حساب شما پول واریز کند.