مزیت های مستر کارت

مهر ۲۷, ۱۳۹۵

از مزیت های استفاده از مستر کارت به جای حواله بانکی می توان به مالیات کمتر، امنیت بالا و انجام معاملات بدون واسطه اشاره کرد. شاید شاخص ترین مورد را بتوان عدم وجود واسطه های موجود ذکر کرد.
چرا که امروزه بیشترین سود حاصله از محصول را تولید کننده به دست نخواهد آورد و واسطه ها درآمدهایی بیش از تولید کننده به جیب می زنند.