مستر کارت

همین امروز در مستر کارت ثبت نام کنید

اطلاعات بیشتر

 

محبوب ترین کارت ها

ارائه خدمات مستر کارت

مستر کارت نوع ۱

شروع قیمت از

100هزار

تومان

استفاده شخصی
صدور کارت فیزیکی
پشتیبانی ۲۴/۷
به نام شخص
بدون محدودیت
خدمات استثنایی

مستر کارت نوع ۲

شروع قیمت از

200هزار

تومان

استفاده شخصی
صدور کارت فیزیکی
پشتیبانی ۲۴/۷
به نام شخص
بدون محدودیت
خدمات استثنایی

مستر کارت نوع ۴

شروع قیمت از

400هزار

تومان

استفاده شخصی
صدور کارت فیزیکی
پشتیبانی ۲۴/۷
به نام شخص
بدون محدودیت
خدمات استثنایی

 

نماد اعتماد الکترونيکي